Bilkyrkogården i Båstnäs i Värmland - rostfylld.
Båstnäs

Båstnäs                  3075