Bilkyrkogården i Båstnäs i Värmland - sista vilan.
Båstnäs

Båstnäs                  3166