Forsvik Bruk - del av brggnader.
Forsviks bruksmiljö

Forsviks bruksmiljö.                  3448