Bilkyrkogård - sista vilan på Åkes bilskrot i Ryd

Corvette

                  8742