Besök i soldattorpet i Gammelvala Värmland 2007
Samlaren - Gammelvala 2007

Samlaren - Gammelvala 2007



                  3373