Karlsborg Fästning, är ett av norra Europas största byggnadsverk
Karlsborg Fästning

                  3979