Karlsborg Fästning statligt byggnadsminnesmärke
Karlsborg Fästning

                  3487