Karlsborg Fästning soldater i valvet
Karlsborg Fästning

                  3414