Karlsborg Fästning soldat vid utpost
Karlsborg Fästning

                  3641