Karlsborg Fästning ammunitionsförråd
Karlsborg Fästning

                  3513