Karlsborg Fästning kanon
Karlsborg Fästning

                  4087