Förarplats rälsbuss Skara-Lundsbrunn
Samlaren - Rälsbuss Skara-Lundsbrunn

Samlaren - Rälsbuss Skara-Lundsbrunn                  4341