Planvagn, i Skåne och Haland är denna vagnstyp allmän och välkänd.
Åkdon

Planvagn, i Skåne och Haland är denna vagnstyp allmän och välkänd. Användes till allehanda lasskörslor. Belastningsförmåga 700 kilo. Vikt 360 kilo

Planvagn, i Skåne och Haland är denna vagnstyp allmän och välkänd. Användes till allehanda lasskörslor. Belastningsförmåga 700 kilo. Vikt 360 kilo                  810