Charkuterivagn. Uppfällbar läm.
Åkdon

Charkuterivagn. Uppfällbar läm. Spåntade kvistrena bräder och försedd med dörr jämte lås på bakre gaveln. Tak av målad svartplåt.

Charkuterivagn. Uppfällbar läm. Spåntade kvistrena bräder och försedd med dörr jämte lås på bakre gaveln. Tak av målad svartplåt.