Stjälpkärra. Lämplig för tansport av gödsel mm
Åkdon

Stjälpkärra. Lämplig för tansport av gödsel, grus, makadam etc. samt vid schaktnings- och byggnadserbeten

Stjälpkärra. Lämplig för tansport av gödsel, grus, makadam etc. samt vid schaktnings- och byggnadserbeten