Verkkälkar av skånetyp.
Åkdon

Verkkälkar av skånetyp. Kraftigt beslagna med extra grov stålskoning å medarna. Vikt ca 160 kilo.

Verkkälkar av skånetyp. Kraftigt beslagna med extra grov stålskoning å medarna. Vikt ca 160 kilo.