Kälk-släda, grövre utförande.
Åkdon

Kälk-släda, som föregående men i grövre utförande. Passande till mjölk-åk, även lätt lastkörning. Tjäroljad. Vikt ca 130 kilo.

Kälk-släda, som föregående men i grövre utförande. Passande till mjölk-åk, även lätt lastkörning. Tjäroljad. Vikt ca 130 kilo.



                  642