Likvagn, drag för såväl par som enbet, tre stycken bårkläden.
Åkdon

Likvagn, drag för såväl par som enbetslad, tre stycken bårkläden av svart kläde. Vackra draperier, vit yllefrans, tofsar, gardinhållare av vitt ylle.

Likvagn, drag för såväl par som enbetslad, tre stycken bårkläden av svart kläde. Vackra draperier, vit yllefrans, tofsar, gardinhållare av vitt ylle.                  751