Karlsborg Fästning / Rum i fästningen inklusive kanon
Karlsborg Fästning