Karlsborg Fästning / Bar i fästningen
Karlsborg Fästning

                  3475