Karlsborgs fästning med utsikt över sjön Vättern
Karlsborg Fästning

                  3594