Karlsborg Fästning / Vanäs fästning
Karlsborg Fästning

                  3857