Hösthäck bestående av 1,25 tums spåntade bräder.
Åkdon

Hösthäck bestående av 1,25 tums spåntade bräder. Fyra sidogrindar. Längd 420X460 cm. Grindhöjd 70 cm.

Hösthäck bestående av 1,25 tums spåntade bräder. Fyra sidogrindar. Längd 420X460 cm. Grindhöjd 70 cm.                  750