Åksläda, smalspårig (50 cm) med väl beslagna vätmedar.
Åkdon

Åksläda, smalspårig (50 cm) med väl beslagna vätmedar, grova stålskoningar, drag medelst skakelgaffel. Bred kusksits.

Åksläda, smalspårig (50 cm) med väl beslagna vätmedar, grova stålskoningar, drag medelst skakelgaffel. Bred kusksits.                  678