Åksläda, smalspårig.
Åkdon

Åksläda, smalspårig (50 cm) Grova stålskoningar, drag med skakelgaffel, förnicklad tömlöpare å skärmen

Åksläda, smalspårig (50 cm) Grova stålskoningar, drag med skakelgaffel, förnicklad tömlöpare å skärmen