Förstklassig Likvagn, drag för såväl par som enbetslad,
Åkdon

Förstklassig likvagn, drag för såväl par som enbetslad, rullvagn med gummiklädda hjullöpande i spår å golvplanet. Silverglänsande metallkors

Förstklassig likvagn, drag för såväl par som enbetslad, rullvagn med gummiklädda hjullöpande i spår å golvplanet. Silverglänsande metallkors